Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aut, out - význam cudzieho slova

zahranie lopty mimo vymedzený hrací priestor; priestor za hraničnými líniami ihriska