Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

auto- - význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom: sám, pôvodný, vlastný; automobil; automatický