Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

auslender - význam cudzieho slova

z nemčiny pochádzajúci slangový výraz pre cudzinca