Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

auslender – význam cudzieho slova

z nemčiny pochádzajúci slangový výraz pre cudzinca