Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

austro- - význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom juh, južný; Austrália, austrálsky; rakúsky, Rakúsko