Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

B B – význam cudzieho slova

chemická značka bóru; fyzikálna značka belu; značka baryonového čísla