Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

Baal – význam cudzieho slova

boh úrody, stád a hromu u západných Semitov