Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

background – význam cudzieho slova

pozadie, zázemie, pôvod; doprovod sólového hudobného prejavu; zvuková kulisa filmového deja a pod.