Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

badge – význam cudzieho slova

heraldické rozpoznávacie znamenie, ktoré sa na vlajkách objavuje ako emblém