Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

backup – význam cudzieho slova

vo výpočtovej technike záložná kópia programu alebo údajov