Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

baby – význam cudzieho slova

dojča, malé dieťa; dievča, milé dievča