Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

baby-sitting – význam cudzieho slova

dozerania na cudzie dieťa v byte rodičov za peňažnú odmenu