Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

baden – význam cudzieho slova

statigrafický stupeň miocénu