Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

backboard – význam cudzieho slova

ľavobok, ľavá strana lode; doska na basketbalový kôš