Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

badlans – význam cudzieho slova

eróziou vytvorená krajina s úzkymi korytami