Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

badlans - význam cudzieho slova

eróziou vytvorená krajina s úzkymi korytami