Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

MVDr. – význam cudzieho slova

medicinae veterinarie doctor, doktor veterinárneho lekárstva, zverolekár