Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

mutualizmus – význam cudzieho slova

trvalé a nevyhnutné spolužitie dvoch alebo viacerých foriem organizmov