Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

mura, mury – význam cudzieho slova

vysokohorské kamenité suťové prúdy z naplavenín prívalových vôd