Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

muskovit – význam cudzieho slova

kremičitan hlinitodraselný, svetlá sľuda