Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

mutualita – význam cudzieho slova

vzájomnosť