Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

mutatis mutandis – význam cudzieho slova

s príslušnými, potrebnými zmenami, po nevyhnutných úpravách