Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

municipum – význam cudzieho slova

starorímske dedinské mesto okrem Ríma; v niektorých krajinách mesto so zvláštnou samosprávou, vyňaté zo správneho obvodu