Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

mutabilita – význam cudzieho slova

premenlivosť, schopnosť sa meniť, nestálosť