Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

mutant – význam cudzieho slova

jedinec, ktorý vznikol náhodnou alebo úmyselnou genetickou zmenou, mutáciou