Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

mutovanie – význam cudzieho slova

premena hlasu chlapcov v puberte v súvislosti s rastom hrtanu.