Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

Tantalove muky – význam cudzieho slova

veľké, dlhodobé nadmerné telesné a duševné utrpenie, podľa báje o útrapách kráľa Tantala