Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

tank - význam cudzieho slova

obrnené pásové terénne bojové vozidlo; nádoba na dopravu alebo úschovu kvapalín