Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

taras - význam cudzieho slova

násyp, val, hrádza, oporný múr, klada