Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

tapioka - význam cudzieho slova

druh škrobu z hľúz tropického manioku, maniokový škrob, maniok