Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

taran – význam cudzieho slova

čelný útok, útok priamym nárazom