Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

tartar - význam cudzieho slova

podsvetie, záhrobie, príbytok duší