Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

tapeta - význam cudzieho slova

papierové, textilné alebo plastické obloženie stien