Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

tangram - význam cudzieho slova

štvorec rozdelený na sedem častí, z ktorých sa dajú zostavovať rôzne obrazce, figúry a obrysy predmetov