Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

tantacizmus - význam cudzieho slova

neľúbozvučné hromadenie rovnakých hlások, najmä na začiatku niekoľkých slov vo vete