Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

tantrizmus - význam cudzieho slova

staroindické učenie o vyslobodení z pozemského bytia, náboženský útvar stavajúci do popredia náboženský erotizmus, zdôrazňujúci ženský princíp