Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aditivita – význam cudzieho slova

nájdenie hodnoty premennej sčítaním hodnôt jej jednotlivých zložiek