Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

adogmatizmus - význam cudzieho slova

odmietanie, neuznávanie dogiem