Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

adogmatizmus – význam cudzieho slova

odmietanie, neuznávanie dogiem