Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

adjunkcia - význam cudzieho slova

pripájanie, vyjadrenie vetného vzťahu determinácie