Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

adjunkcia – význam cudzieho slova

pripájanie, vyjadrenie vetného vzťahu determinácie