Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

adjuvancie – význam cudzieho slova

súčasti lieku zosiľujúce účinok vlastného liečiva