Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

adjutant – význam cudzieho slova

pobočník