Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

adolescent - význam cudzieho slova

jedinec vo veku medzi pubertou a dospelosťou