Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

adolescent – význam cudzieho slova

jedinec vo veku medzi pubertou a dospelosťou