Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

adjutum – význam cudzieho slova

prídavok k platu, napr. na úhradu stravy, dočasný plat