Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

adlatus – význam cudzieho slova

zástupca, pomocník