Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

adjuvatika – význam cudzieho slova

náuka o kompenzačných pomôckach, napr. barliach, vozíkoch a pod.