Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

adjunkt – význam cudzieho slova

úradnícky pomocník, koncipient, elév