Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

areopag – význam cudzieho slova

starogrécka rada starších v Aténach, rada archontov; súd