Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

atto – význam cudzieho slova

- predpona vo význame násobku 10 -18