Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

au porteur - význam cudzieho slova

cenný papier znejúci na držiteľa, preplatený predkladateľovi