Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

au pair – význam cudzieho slova

zhoda nominálnej hodnoty cenného papiera s kurzom; pomocnica v domácnosti za byt a stravu, vychovávateľka v zahraničných rodinách, operka