Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

audiometria – význam cudzieho slova

meranie citlivosti sluchu