Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

audiometria - význam cudzieho slova

meranie citlivosti sluchu