Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

audiometer – význam cudzieho slova

prístroj na meranie ostrosti sluchu