Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

audiometer - význam cudzieho slova

prístroj na meranie ostrosti sluchu